Prestatie beschrijving NZA

 

I

Consultatie en Diagnostiek (C)

 
   

TARIEF

a.

Diagnostisch onderzoek                                  

 

C11

Periodieke controle

€ 22.16

C13

Probleemgericht consult

€ 22.16

     

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22.16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

€ 104.95

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 29.15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak

€ 58.31

     

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 17.49

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 46.65

C85

Weekendbehandeling

€ 22.16

C86

Avondbehandeling

€ 22.16

C87

Nachtbehandeling

€ 22.16

     

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

 

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16.33

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12.24

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 69.97

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 69.97

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 25.66

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 31.49

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 23.32

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 198.24

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58.31

     

III

Preventieve mondzorg (M)

 
     

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13.07

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13.07

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13.07

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 26.24

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 17.49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5.83

M40

Fluoridebehandeling

€ 14.58

M61 *

Mondbeschermer

€ 26.24

M80 *

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 50.73

M81 *

Behandeling van witte vlekken, volgend element

€ 27.99

     

IV

Verdoving (A)

 
     

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7.58

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14.58

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    

kostprijs

     

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

 
     

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 29.15

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 29.15

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 36.66

     

VI

Vullingen (V)

 
     

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24.49

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 39.07

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 50.73

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 71.13

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 36.15

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 50.73

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 62.39

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

€ 82.80

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 46.65

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 61.22

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 72.88

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 93.29

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 69.97

V30

Fissuurlak eerste element

€ 26.24

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14.58

V40

Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5.83

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11.66

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11.66

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20.41

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8.75

     

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
     

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22.16

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40.82

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 32.07

     

b.

Wortelkanaalbehandeling

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 46.65

     

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 47.90

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 104.95

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 151.60

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 198.24

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 244.89

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14.58

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17.49

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 46.65

     

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34.98

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 29.15

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40.82

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 29.15

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 29.15

E56 *

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40.82

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 29.15

     

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 81.63

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 52.48

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 43.73

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 46.65

     

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 58.31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 29.15

     

Bleken

   

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 46.65

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17.49

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 72.88

     

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 29.15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11.66

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 23.32

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5.83

     

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11.66

     

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 116.61

E32

Premolaar

€ 163.26

E33

Molaar

€ 209.91

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 23.32

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 81.63

E37

Kijkoperatie

€ 69.97

     

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 78.71

     

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 58.31

     

VIII

Kronen en bruggen (R)

 
     

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 69.97

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 134.11

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 174.92

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 104.95

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 163.26

R13 *

Drievlaksinlay

€ 233.23

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 29.15

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 256.55

R34 *

Kroon op implantaat

€ 233.23

R29 *

Confectiekroon

€ 52.48

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 58.31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 58.31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 116.61

     

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 174.92

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 87.46

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 145.77

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 29.15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 29.15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 116.61

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 174.92

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 40.82

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 23.32

     

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 64.14

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 64.14

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 23.32

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 58.31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 29.15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 29.15

     

d.

Schildje van keramiek of kunststof

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 69.97

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 116.61

     

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 29.15

R85 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 11.66

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

     

IX

Behandelingen kauwstelsel (G)

 
     

a.  

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

 

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

 

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 104.95

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 209.91

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 93.29

     

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

 

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

€ 61.22

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 157.43

G68 *

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

€ 46.65

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 69.97

     

Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)

 

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 117.78

G44 *

Therapeutische injectie

€ 64.14

G46 *

Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

€ 46.65

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 116.61

     

b. 

Beetregistraties

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 87.46

     

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 87.46

G12

Centrale relatiebepaling

€ 81.63

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 58.31

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 524.77

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 29.15

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 58.31

     

Diversen

   

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 29.15

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 320.69

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 64.14

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 58.31

     

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 291.54

G72

Controlebezoek MRA

€ 29.15

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 46.65

     

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

 
     

a.

Onderdeel  A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 43.73

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32.65

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6.06

H26

Hechten weke delen

€ 64.14

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 58.31

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17.49

     

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 58.31

H33

Hemisectie van een molaar

€ 69.97

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 69.97

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 52.48

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34.98

     

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 69.97

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 93.29

H44

Primaire antrumsluiting

€ 64.14

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 81.63

     

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 81.63

H65

Primaire sluiting

€ 157.43

     

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 81.63

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 157.43

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 110.78

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 186.58

     

XI

Kunstgebitten (P)

 
     

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34.98

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 29.15

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 58.31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4  elementen

€ 87.46

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen

€ 174.92

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 64.14

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17.49

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 239.06

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 326.52

P31 *

Wortelkap met stift

€ 145.77

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

€ 87.46

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 58.31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14.58

P45 *

Noodkunstgebit

€ 116.61

     

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 174.92

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 233.23

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 379.00

     

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 29.15

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 64.14

P27

Reoccluderen

€ 58.31

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34.98

P28

Naregistratie en remounten

€ 58.31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 64.14

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 87.46

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 29.15

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 29.15

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34.98

     

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 46.65

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 40.82

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40.82

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 87.46

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 58.31

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 87.46

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 163.26

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17.49

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46.65

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 40.82

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40.82

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 87.46

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 58.31

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 87.46

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17.49

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 46.65

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

€ 46.65

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

€ 46.65

     

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

 
     

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 154.51

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 169.09

T21

Grondig reinigen wortel, complex

€ 31.49

T22

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 23.32

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 90.38

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 104.95

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 46.65

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€ 61.22

T42

Consult parodontale nazorg

€ 88.63

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 117.78

T44

Complex consult parodontale nazorg

€ 156.85

T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus

€ 154.51

T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 169.09

     

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 189.50

T71

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 291.54

T72

Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

€ 349.84

T73

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 58.31

T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 156.85

T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 151.60

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 72.88

     

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

 

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 125.36

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 102.04

T82

Tandvleescorrectie per element

€ 55.39

T83

Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

€ 145.77

     

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 349.84

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 116.61

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 189.50

     

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 189.50

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 349.84

     

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 58.31

T90

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 156.85

     

Diversen

   

T91

Pocketregistratie

€ 34.98

T92

Parodontiumregistratie

€ 69.97

T93 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 40.82

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 78.71

T57 *

Toepassing lokaal medicament

€ 62.97

T95 *

(Draad)Spalk

€ 23.32

T96

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 58.31

     

XIII

Implantaten (J)

 
     

J97

Overheadkosten implantaten

€ 176.13

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 99.68

     

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie     

€ 64.67

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie  

€ 99.49

J03 *

Proefopstelling

€ 134.31

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 44.77

     

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 238.77

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 149.23

J11

Prepareren donorplaats        

€ 134.31

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 144.26

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging  in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 69.64

     

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06 

Vrijleggen foramen mentale          

€ 29.85

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 84.57

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte    

€ 129.34

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad      

€ 59.69

J19

Toeslag esthetische zone                

€ 64.67

     

c.

Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 227.33

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 94.02

J23 *

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€ 74.62

J29 *

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

€ 35.32

J26

Moeizaam verwijderen implantaat   

€ 164.16

J36

Verwijderen implantaat

€ 32.83

J27

Vervangen eerste implantaat       

€ 227.33

J37

Vervanging volgend implantaat

€ 94.02

J39

Uitvoeren autotransplantaat

€ 349.84

     

d.

Diversen

 

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 19.90

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats       

€ 104.46

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 114.41

J33

Kosten implantaat

€ 319.50

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 9.95

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 23.32

J87 *

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 258.67

     

e.

Mesostructuur

 

J45 *

Plaatsen eerste drukknop

€ 119.39

J41 *

Plaatsen elke volgende drukknop

€ 34.82

J42 *

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 203.95

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 64.67

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 24.87

     

f.   

Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 512.37

J51 *

Onder klikgebit

€ 333.29

J52 *

Boven klikgebit

€ 333.29

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 99.49

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 129.34

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 149.23

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 174.10

J57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 84.57

J58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   

€ 109.44

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 134.31

      

   

g.

Nazorg implantologie

 

J60 

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 54.72

J61 

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 89.54

     

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage    

€ 139.28

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   

€ 174.10

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 198.98

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

€ 223.85

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage     

€ 54.72

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 

€ 104.46

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 

€ 129.34

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   

€ 154.21

J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 24.87

     

i.

Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 506.40

     

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

 
     

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13.28

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 15.32

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15.32

     

XV

Abonnementen (Z)

 
     

Z10 *

Abonnement categorie A per maand

€ 7.58

Z20 *

Abonnement categorie B per maand

€ 11.66

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 15.74

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 19.24

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 23.32

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 6.41

     

XVI

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

     

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

€ 13.28

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum