Klachten

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd. Als u een klacht heeft, vinden wij het belangrijk dat u die met ons bespreekt.

KNMT-klachtenregeling

Mocht u na een gesprek met ons nog steeds ontevreden zijn over onze zorgverlening, dan kunt u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Die kan u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dat via het speciale contactformulier op Allesoverhetgebit.nl. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

KNMT